Årsrapport for Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap

22.02.2012
Afdelingen i Investeringsforeningen Sparinvest Value Europe Small Cap var mærket af den fornyede turbulens i 2011, og afdelingen led under de faldende aktiemarkeder.
Afkastet blev på -16,6 %, og afdelingens value-baserede strategi havde generelt et svært 2011, da den blev ramt af den fornyede uro på finansmarkederne. Afdelingernes eksponering med konjunkturfølsomme og europæiske aktier var en af hovedårsagerne til den negative udvikling. Foreningens formue er i 2011 faldet fra 345 millioner kroner ved årets begyndelse til 322 millioner kroner ved årets udgang, svarende til 6,7 %. Det regnskabsmæssige resultat blev på -63,2 millioner kroner.

Læs hele årsrapporten her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.