Årsrapport 2018: Et udfordrende år for Investeringsforeningen Sparinvest

20.03.2019
2018 var præget af en række økonomiske og politiske begivenheder, som skabte usikkerhed og kursfald på særligt aktiemarkederne.

Men usikkerheden gik også ud over virksomhedsobligationer, mens stats- og realkreditobligationer oplevede beskedne kursstigninger som følge af købsinteresse fra investorer, der søgte i sikker havn. Isoleret set var det fjerde kvartal, der trak hele året ned, og som afkastmæssigt var det værste kvartal siden finanskrisen i 2008. Som følge heraf led de fleste aktiemarkeder tocifrede tab.

Download årsrapporten 2018 her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.