Årsrapport 2016: Et rigtig godt år for aktieinvestorer

27.02.2017
2016 blev et begivenhedsrigt år, hvor en række hændelser hver især satte deres spor i markedet. På trods af det blev 2016 endnu et fornuftigt år for Investeringsforeningen Sparinvest, og alle foreningens afdelinger med undtagelse af to indeks-afdelinger gav således positive afkast.
I et år, der bød på en historisk svag start på året, Brexit, et dramatisk præsidentvalg samt rentestigning i USA, kom deaktiebaserede afdelinger flot gennem året, hvoraf mange leverede pæne tocifrede afkast, som var højere end markedet.

1. halvår gav ellers en række udfordringer på aktiemarkederne, hvor bl.a. den fortsat lave oliepris og frygten for en opbremsning i Kina skabte nervøsitet og førte til kraftigt faldende aktiekurser. Et svagt 1. halvår blev dog efterfulgt af et stærkt 2. halvår, hvor generel bedring i de økonomiske indikatorer samt det overraskende udfald i det amerikanskepræsidentvalg gav betydelige kursstigninger. Samlet set blev 2016 således et rigtig godt år for aktieinvestorer.

Bedst gik det for Value Emerging Markets KL, der med et afkast på 22,7 % klarede sig hele 8,6 % bedre end sit sammenligningsindeks. Også Value USA KL skabte gode resultater, og afdelingens afkast på 21,0 % var således også markant bedre end det generelle marked på 13,8 %. Afdelingen for globale aktier, Value Aktier, fortsatte i det fine spor fra 2015 og gav et afkast på 12,9 % mod 10,3 % for det globale marked.

Foreningens formue var ved udgangen af 2016 på 40,4 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev 2.265 mio. kr.

Download årsrapporten 2016 her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.