Årsrapport: Pænt år i Investeringsforeningen Sparinvest

25.02.2016
2015 blev et år med fremgang i de fleste aktieafdelinger, som klarede sig flot sammenlignet med benchmark. Året var dog samtidig svært for virksomhedsobligationer. Det viser årsrapporten for 2015, hvor du kan læse mere om udviklingen i Sparinvests afdelinger.

2015 blev samlet set et fornuftigt år for Investeringsforeningen Sparinvest, idet størsteparten af foreningens afdelinger leverede resultater, som enten var på linje med eller bedre end afdelingernes sammenligningsindeks.

Især de aktiebaserede afdelinger, hvoraf mange leverede tocifrede afkast, kom pænt gennem året, mens afdelingerne for danske obligationer leverede svagt negative afkast. Året viste sig svært for virksomhedsobligationer, hvor flere afdelinger gav utilfredsstillende afkast.

I hovedtræk kan udviklingen i Investeringsforeningen Sparinvest opsummeres således:

• Afkastet for foreningens aktieafdelinger blev på mellem -5,8 % og 26,3 %.

• Afkastet for foreningens afdelinger for danske obligationer blev på mellem -0,7 % og 0 %.

• Afkastet for foreningens afdelinger for virksomhedsobligationer blev på mellem -11,1 og 0,9 %

• Afkastet for foreningens afdelinger for blandede afdelinger blev på mellem -6,1 % og -3,1 %

• Afkastet for foreningens afdelinger for indeks-afdelinger blev på mellem -6,4 % og 30,1 %


Foreningens formue var ved udgangen af 2015 på 38,8 mia. kr., mens det regnskabsmæssige resultat blev 1.681 mio. kr.

Læs mere i Investeringsforeningen Sparinvest i årsrapporten her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.