Markante kursfald prægede fjerde kvartal af 2018

28.01.2019
Stemningen på aktiemarkedet vendte pludselig i fjerde kvartal af 2018. I begyndelsen af oktober lå verdensindekset, MSCI World, i et rekordhøjt niveau, men i slutningen af december var det faldet med mere end 12 procent. Der var en række årsager til de markante kursfald.

Den amerikanske centralbank hævede renten i slutningen af september, og igen i december, men aktiemarkederne lod til at være meget påvirket af centralbankens ændrede retorik, der vakte bekymring i forhold til, om opsvinget er ved at aftage.

Læs mere i hele kvartalsrapporten for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.