Urolig periode forude

Normalt er sommer lig med lav aktivitet og stabile finansmarkeder, men i år forventer vi en mere urolig periode på grund af inflation, renteforhøjelser og frygten for en recession.

2022 har indtil videre været præget af en bekymrende økonomisk udvikling i både USA og Europa. Det er især på grund af en opadgående inflation, som igen har fået centralbankerne til at hæve renterne for at bremse inflationen. Men ifølge senioranalytiker Frederik Romedahl og cheføkonom Palle Sørensen, er der risiko for, at der bliver trådt for hårdt på bremsen.

“Frygten for en inflation, der løber løbsk, har fået centralbankerne til at reagere kraftigere, end vi har set i mange år. De kraftige pengepolitiske forhøjelser falder desværre sammen med en række andre negative effekter, der svækker væksten, som eksempelvis fortsatte flaskehalse i forsyningskæderne, coronanedlukninger i Kina og krigen i Ukraine. Derfor stiger risikoen for, at økonomien ikke bare bremser op, men går i recession. På kort sigt er den risiko stor i Europa og stigende i USA i 2023,” mener Frederik Romedahl og fortsætter:

“I den kommende periode vil vi formentlig se en række svækkede nøgletal, som holder liv i recessionsfrygten. Derfor vil volatiliteten i markedet i sommermånederne sandsynligvis forblive højere, end vi normalt ser. De svingende markeder vil fortsætte så længe, der er så stor usikkerhed om, hvor højt centralbankerne må hæve styringsrenterne for at tæmme inflationen.”

 

Fortsat stor usikkerhed på aktiemarkedet

Hvis vi vender blikket mod aktiemarkedet, har 2022 indtil videre været en hård omgang for rigtig mange investorer. Røde tal har domineret, og der hersker stor usikkerhed. Dette vil ifølge Frederik Romedahl desværre ikke ændre sige lige med det samme:

“Den usikre økonomiske situation efterlader et aktiemarked, der er meget nervøst. Bliver væksten holdt i gang, risikerer vi genstridig inflation og endnu højere renter, som vil presse markedet. Men hvis væksten til gengæld daler, ser vi ind i recession og lavere indtjening. Det er altså en snæver balancegang, men hvis recessionen rammer, skal man nok ikke forvente hjælp fra centralbankerne i form af lavere renter lige med det samme. Derfor kan man med fordel gå efter en mere forsigtig allokering af sine investeringer.”

 

Opbremsning af dansk vækst i 2022

På de hjemlige breddegrader har inflationen også været mærkbar for de danske husholdninger, og de seneste måneder har desværre vist tegn på, at inflationen er mere bredt funderet herhjemme end i eurozonen. Der kan derfor gå et godt stykke tid, før vi igen opnår et mere normalt inflationsniveau.

“Vi vurderer, at inflationen i Danmark vil aftage en smule hen over efteråret i år, men vi skal et godt stykke ind i 2023, før det er realistisk, at vi når ned på 2 procent igen. En mere moderat vækst hos vores vigtigste samhandelspartnere og de længerevarende inflationsudfordringer vil derfor uden tvivl presse væksten i Danmark til næste år. Heldigvis lader vores arbejdsmarked ikke til at blive nævneværdigt presset, og derfor forventer vi kun en meget lille stigning i ledigheden. Det kan dog igen give yderlige lønpres og større inflationsudfordringer”, udtaler cheføkonom Palle Sørensen.

 

Hold fast i din investeringsstrategi og tænk langsigtet

Selv om de kommende måneder formentlig vil byde på mere volatilitet og større økonomisk usikkerhed, er det vigtigt at fastholde ens investeringsstrategi og tænke langsigtet.

Det lykkes sjældent at time markedet perfekt. Og risikoen for at få tab vil være større, hvis du trækker dig ud af markedet nu og kommer for sent ind igen, når markedet vender igen.

Hvis du er nervøs for udviklingen eller har ændringer til din tidshorisont og risikovillighed, så anbefaler vi, at du tager fat i din rådgiver og får lagt en ny plan for dine investeringer, så du igen kan koncentrere dig om sommerferie og andre af livets gøremål.

 

Dette indhold er alene udarbejdet til information og inspiration og skal derfor ikke betragtes som en konkret anbefaling om investering. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil.

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab.

Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer.

 

Relaterede Artikler

Aktuelt | 1 min

Høje afkast på såvel risikofrie som risikofyldte aktiver i juli

Der var høje afkast på stort set alle finansielle aktivklasser i juli. Udviklingen indtraf i kølvandet på de rentefald i USA og Europa, som startede i midten af juni, og som fortsatte i juli. I finansmarkedet blev denne udvikling formentlig opfattet som et omvendt rentestød, der dermed kunne lempe en smule på de stramninger i de såkaldte finansielle omgivelser, som ellers har gjort sig gældende i 2022.
Aktuelt | 1 min

Udbredt ordrevakuum og generelt tab af økonomisk momentum i juni

Nøgletal tyder på et udpræget tab af vækstmomentum i OECD-området i løbet af juni. Det kan aflæses i ordrekomponenterne i de nyligt offentliggjorte erhvervstillidsindikatorer. Ordreindeks for både USA, EU og Japan faldt under indeks 50 i juni ifølge data fra S&P Global. Udviklingen blev efterfølgende bekræftet af ISM-data fra USA.
Aktuelt | 1 min

Sparindex Europa Growth vinder ’Bedst i test’

De fleste kender Forbrugerrådet Tænk som forbrugernes vagthund, når det gælder køb af plæneklippere eller vaskemaskiner. Men medlemsforeningen udgiver også magasinet Tænk Penge, hvor fx lån, forsikringer og også investeringsforeninger bliver testet.