Hvad vil det sige at investere svanemærket?

Du reducerer måske allerede madspild, affaldssorterer, sparer på vandet og handler svanemærket. Men hvad gør du med dine investeringer? De kommer ligesom shampoo og vaskemiddel i svanemærkede varianter. Læs her, hvad det betyder at investere svanemærket.

DK_Svane_C_Investeringsfond_POS_circle_RGB_udenlicens.png

Uanset om du køber svanemærkede fødevarer, shampoo eller investeringsfonde, så gælder det for dem alle, at der ligger en omfattende certificeringsproces bag.

I Danmark er det organisationen Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket.

”Det helt centrale ved en svanemærket investering er, at der er en uafhængig tredjepart, som tjekker, at vi opfylder en lang række krav til bæredygtighed, når vi investerer på vegne af vores kunder,” fortæller Søren Larsen, der er chef for ESG i Sparinvest og overordnet ansvarlig for den måde, Sparinvest arbejder med bæredygtighed på i sine investeringer.

 

 

Svanemærkede fonde hos Sparinvest

  • Sparinvest har i alt fem fonde, der er certificeret med Svanemærket: Sparinvest Bæredygtige Aktier, Sparinvest Bæredygtige Value Aktier, Sparinvest INDEX Bæredygtige Europa KL, Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL, Sparinvest INDEX Bæredygtige USA KL
  • Den nyeste, svanemærkede Sparinvest-fond, Sparinvest Bæredygtige Value Aktier, blev lanceret i juni 2021. Der er tale om en fond bestående af aktier
  • Sparinvest er den forvalter i Norden, der, i samarbejde med Nykredit, har flest svanemærkede fonde

 

25 obligatoriske krav

Miljømærkning Danmark introducerede Svanemærket i Danmark i 1997.

For at en fond kan blive svanemærket, skal den leve op til 25 krav, som falder i forskellige kategorier.

For det første er der nogle krav til, hvad fonden IKKE må investere i. Det betyder eksempelvis, at man skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner ift. bl.a. menneskerettigheder, grov korruption og grove miljøovertrædelser. Derudover må man heller ikke investere i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen kommer fra våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer.

For det andet er der en række krav til, hvordan man udvælger de selskaber, som er med i en svanemærket fond. Blandt andet skal mindst halvdelen af fondens investeringer være i virksomheder, der har en stærk bæredygtighedsprofil. En stærk bæredygtighedsprofil vurderer man gennem såkaldte ESG-analyser (Environmental, Social og Governance), hvor man vurderer, hvordan virksomheden gebærder sig ift. miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

I en svanemærket fond skal der være fuld åbenhed om fondens investeringer og arbejde med bæredygtighed. Det skal være offentligt tilgængeligt, hvilke aktier og obligationer der er at finde i fonden, og der skal hvert år udgives en rapport om fondens aktiviteter inden for bæredygtighed og såkaldt ESG.

 

Handler om mere end klima og CO2-aftryk

En integreret del af Sparinvests bæredygtige investeringstilgang er, at vi forsøger at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning. Det vil sige, at vi også investerer i selskaber, der endnu ikke er i mål med den bæredygtige rejse, men som arbejder på at komme i mål. Det kalder vi aktivt ejerskab. For at være svanemærket skal mindst 90% af fondens portefølje være bæredygtighedsanalyseret.

”Det er brede bæredygtighedsanalyser, som ikke kun vurderer det enkelte selskab ud fra fx miljø- og klimapåvirkning. Vi ser også på, hvad virksomheden gør for eksempelvis at fremme diversitet i ledelsen, udvikle sine medarbejderes kompetencer, modvirke korruption og meget andet. Og vi kigger også på, hvad virksomheden gør for at præge alle sine underleverandører i samme, bæredygtige retning,” fortæller Søren Larsen.

 

Sådan foregår certificering med Svanemærket

  • Svanemærket er det officielle, nordiske miljømærke, der har til formål at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug
  • Miljømærkning Danmark er den organisation, som har ansvaret for Svanemærket i Danmark
  • Siden 2017 har det været muligt at få svanemærket en investeringsfond
  • En svanemærket investeringsfond skal opfylde i alt 25 obligatoriske krav, som overordnet påvirker den måde, aktier og obligationer i fonden udvælges på
  • Læs mere om kravene til en svanemærket investeringsfond på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 3 min

Bør man polstre sin portefølje med virksomhedsobligationer i det nuværende rentemiljø?

Virksomheder verden over kæmper med at skaffe varer og komponenter, og priserne på bl.a. energi stiger markant
Aktuelt | 4 min

Hvor hurtigt indhentes negative udsving?

På aktiemarkedet er det uundgåeligt, at der sker negative udsving. September og oktober måned er gode eksempler på, hvor hurtigt markedet kan henholdsvis falde brat og efterfølgende indhente det tabte. Men hvor hurtigt har markedet indhentet pludselige fald historisk? Det har vi set nærmere på.
Aktuelt | 1 min

Aktier, kreditspænd og renter op i oktober

Risikoappetitten vendte kraftigt tilbage i oktober – ikke generelt, men specifikt for aktier.