Virksomhedsobligationer

I Sparinvest har vi en række afdelinger, som kombinerer investering i virksomheds-obligationer med faktor-tilgangen. Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man virksomheden penge. Ved at bruge faktor-tilgangen til at vurdere virksomhederne bag obligationerne fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst og reducerer dermed risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne.

Bag om virksomhedsobligationer

Typisk vil virksomhedsobligationer kunne give et højere afkast – men med en højere risiko – end traditionelle danske obligationer. I Sparinvest har vi en række afdelinger, som investerer i virksomhedsobligationer. Ved at bruge faktor-tilgangen fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst og minimerer derfor risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne. Udvælgelsen af obligationer foregår gennem en fundamental analyse af selskabet for at sikre, at der vælges virksomheder med lav konkurssandsynlighed, som kan betalte renter og afdrag, og som samtidig giver en relativ høj rente.

 

Faktor-tilgangen giver større sikkerhed for investeringen

Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man virksomheden penge, og for investor er nøglen til et godt afkast derfor først og fremmest at sikre sig, at virksomheden rettidigt betaler lånet tilbage. Ved at anvende faktor-tilgangen til at udvælge de virksomheder, som man investerer i, opnår man derfor en mere sikker investering, uden at det gode merafkast ved investering i virksomhedsobligationer går tabt. Selv om vi udvælger obligationer fra solide selskaber, er risikoen for udsving i kursen dog højere end ved investering i traditionelle danske stats- og realkreditobligationer.

 

Går efter de undervurderede og mindre

Strategien betyder, at vi i Sparinvest investerer i undervurderede obligationer, hvor vi mener, at obligationskursen ikke retvisende afspejler virksomhedens reelle sundhedstilstand eller konkurssandsynlighed. Selv de stærkeste og mest veldrevne selskaber oplever fra tid til anden, at de må betale mere i rente, end de egentlig burde. Det gælder f.eks. for mange mindre selskaber, der betaler en højere rente for at låne penge end store selskaber – selv om de finansielt er stærke – fordi markedet alene på grund af deres mindre størrelse opfatter dem som mere risikable.

Ved systematisk at udnytte sådanne markedsskævheder kan vi over en længere periode opnå et højere afkast uden at gå på kompromis med sikkerheden bag lånet.