Kvant investering

Sparinvests kvantitative investeringstilgang er systematisk aktieinvestering i særlige typer af aktier, der historisk har givet et attraktivt afkast.

Bag om kvantitativ investering

Den kvantitative investering i Sparinvest sikrer en systematisk og disciplineret udvælgelse af aktier med særligt attraktive karakteristika. Det globale aktiemarked består af flere tusinde potentielle investeringskandidater, der kun lader sig overvåge via store mængder af data og modeller. Vores daglige adgang til information om selskabernes regnskabsdata, aktiekurser, analytikernes forventninger m.m. giver os de nødvendige input til en omfattende overvågning og fundamentet for aktieudvælgelsen. Via en egenudviklet model, der er testet og analyseret i samarbejde med en ekstern partner, udvælger vi aktier, der rangerer højt på parametrene value, momentum og kvalitet. Denne præference for billige kvalitetsaktier med momentum har både et velbegrundet økonomisk rationale og har også afkastmæssigt vist gode langsigtede resultater. Den kvantitative investeringsmetode muliggør desuden, at der i porteføljerne også kan opretholdes et konsekvent højt niveau på en række kriterier for bæredygtighed.

Value ’finder’ de billige aktier

Value-investering består i at udvælge aktier, der på aktiemarkedet er prissat billigere end en fundamental vurdering af selskabets værdi. Til at identificere de mest attraktivt prissatte aktier bruger vi en række forskellige parametre, der vurderer et selskabs aktiekurs i forhold til bl.a. den aktuelle indtjening, selskabets kapitalforhold og ikke mindst det fremtidige indtjeningspotentiale.

 

Momentum ’finder’ selskaberne i fremgang

Momentum-investering består i at investere i de aktier, der har klaret sig bedst i den seneste periode. Vi identificerer de mest attraktive aktier ved en kombination af dels udviklingen i aktiekursen og dels den seneste udvikling i selskabets fundamentale forretning.

 

Kvalitet ’finder’ de robuste selskaber

Investering via kvalitetskriterier er investering i stærke og profitable selskaber med en stabil forretningsmodel. Til at finde aktierne med den bedste kvalitet måler vi bl.a. på selskabets evne til at forrente den investerede kapital, udviklingen og stabiliteten i indtjeningsevnen samt udviklingen i gældsniveauet.

 

Value, momentum og kvalitet i kombination

Ved at kombinere value, momentum og kvalitet i udvælgelsesprocessen fokuserer vi på en type af aktier, der historisk har medført langsigtede risikojusterede afkast, der har overgået hver af de tre enkeltstående investeringsstrategier. Denne tilgang imødekommer nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er ved, at fx kvalitets-investoren risikerer at købe for dyrt, eller at value-investoren risikerer at købe en aktie, der forbliver billig.