Aktivt ejerskab

Hvad er aktivt ejerskab?

Det at investere ansvarligt slutter ikke det øjeblik, pengene er placeret. Når investeringen er foretaget, fortsætter vi med overvåge den og de risici og muligheder, der ligger i den. Men arbejdet går længere end det. Vores grundtanke er, at vores fonde ikke blot investerer i et stykke papir, men i en ejerandel af en virksomhed. Det giver os både en mulighed og et ansvar for at være aktive ejere, som kommunikerer med de selskaber, vi investerer i, og søge at påvirke deres adfærd. Målet er at styrke værdiskabelsen i virksomheden på lang sigt, fordi det er i vores investorers langsigtede interesse. 

I praksis kan aktivt ejerskab koges ned til to grundelementer: Udøvelse af stemmeret på generalforsamlinger og dialog. Denne dialog omfatter direkte dialog med virksomhederne – men også andre organer – med henblik på at øge vores forståelse af virksomheden og potentielt ændre dens adfærd. 


Historik for stemme-afgivelse

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.