Hvordan kommer jeg i gang?

Samarbejdspartnere

Som privat investor kan du købe og sælge Sparinvests investeringsprodukter gennem dit pengeinstitut, som også kan tilbyde dig rådgivning om investering. Vores produkter distribueres i dag gennem størstedelen af alle danske pengeinstitutter og via mere end 200 samarbejdspartnere i resten af Europa.

Navn         Telefon Hjemmeside
Arbejdernes Landsbank A/S 38 48 48 48 www.al-bank.dk
Banknordik 76 97 80 00 www.banknordik.dk
Banknordik +298 330330 www.banknordik.fo
Betri Bank P/F +298 348000  www.betri.fo 
Borbjerg Sparekasse 97 46 14 22 www.borbjergsparekasse.dk
Broager Sparekasse 74 18 38 38 www.broagersparekasse.dk
Danske Andelskassers Bank A/S 87 99 30 00 www.dabank.dk
Danske Bank A/S 33 44 00 00 www.danskebank.dk
Den Jyske Sparekasse A/S 75 32 08 11 www.djs.dk
Djurslands Bank A/S 86 30 30 55 www.djurslandsbank.dk
Dragsholm Sparekasse 59 65 26 26 www.dragsholmsparekasse.dk
Fanø Sparekasse 75 16 25 66 www.fanoespk.dk
Faster Andelskasse 96 48 70 00 www.faster.dk
Flemløse Sparekasse 64 72 16 58 www.flem-spar.dk
Folkesparekassen 86 81 16 11 www.folkesparekassen.dk
Frørup Andelskasse 65 43 25 50 www.froerupandelskasse.dk
Frøs Sparekasse 74 99 74 99 www.froes.dk
Frøslev-Mollerup Sparekasse 97 74 44 00 www.fmspks.dk
Fynske Bank A/S 62 21 33 22 www.fynskebank.dk
Fælleskassen 35 39 45 40 www.faelleskassen.dk
Grønlandsbanken A/S +299 347700 www.banken.gl
Hvidbjerg Bank A/S 96 95 52 00 www.hvidbjergbank.dk
Jutlander Bank A/S 96 57 58 00 www.jutlanderbank.dk
Jyske Bank A/S 89 89 89 89 www.jyskebank.dk
Klim Sparekasse 98 22 52 55 www.klimsparekasse.dk
Kreditbanken A/S 73 33 46 00 www.kreditbanken.dk
Langå Sparekasse 86 46 13 22 www.langspar.dk
Lollands Bank A/S 54 92 11 33 www.lollandsbank.dk
Lån & Spar Bank A/S 33 78 20 00 www.lsb.dk
Maj Bank 33 38 97 00 www.majbank.dk
Merkur Andelskasse 70 27 27 06 www.merkur.dk
Middelfart Sparekasse 64 22 22 22 www.midspar.dk  
Møns Bank A/S 55 86 15 00 www.moensbank.dk
Nordea Bank Danmark A/S 70 33 33 33 www.nordea.dk
Nordfyns Bank A/S 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk
Nordjyske Bank A/S 99 21 22 23 www.nordjyskebank.dk
Nordnet 70 20 66 85 www.nordnet.dk
Nykredit Bank A/S 70 10 90 00 www.nykredit.dk
Ringkjøbing Landbobank A/S 97 32 11 66 www.landbobanken.dk
Rise Flemløse Sparekasse 62 52 14 08 www.sparekassen.dk
Rønde Sparekasse 86 37 13 66 www.portalbank.dk/roendespar/
Salling Bank A/S 97 52 33 66 www.sallingbank.dk
SEB Private Bank 33 76 14 00 www.seb.dk
Skjern Bank A/S 96 82 13 33 www.skjernbank.dk
Spar Nord Bank A/S 96 34 40 00 www.sparnord.dk
Sparekassen Balling 97 56 44 22 www.sparekassenballing.dk
Sparekassen Bredebro 74 71 15 41 www.sparekassenbredebro.dk
Sparekassen Den lille Bikube 55 45 48 07 www.denlillebikube.dk
Sparekassen Djursland 86 48 60 22 www.sparekassendjursland.dk
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn 75 28 84 00 www.sparnebel.dk
Sparekassen Kronjylland 89 12 24 00 www.sparkron.dk
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 59 48 11 11 www.spks.dk
Sparekassen Thy 99 19 50 00 www.sparekassenthy.dk
Sparekassen Vendsyssel 98 98 16 00 www.sparekassen-vendsyssel.dk
Sydbank A/S 74 37 37 37 www.sydbank.dk
Sønderhå-Hørsted Sparekasse 97 93 90 11 www.sdrhaasparekasse.dk
Totalbanken A/S 63 45 70 00 www.totalbanken.dk
Vestjysk Bank A/S 96 63 07 77 www.vestjyskbank.dk

Hvad koster det at investere?

Der er nogle omkostninger forbundet med investering i investeringsbeviser. Omkost-ningerne varierer fra afdeling til afdeling, og du kan se omkostningerne for Sparinvests enkelte afdelinger under afdelingsbeskrivelserne.

For alle afdelinger gælder det, at der er følgende omkostninger:

  • Administrationsomkostninger – som dækker over driften af foreningen
  • Emissionstillæg – som betales for beviserne, når de købes, hvis der på markedet er flere købere end sælgere og investeringsforeningen må udstede nye beviser
  • Indløsningsfradrag – som typisk skal betales når beviserne sælges, hvis der på markedet er flere sælgere end købere af et givent investeringsbevis

Omkostningerne er indregnet i den kurs, man handler til i sit pengeinstitut.

Derudover betaler man som investor handelsomkostninger til sit pengeinstitut, når der handles investeringsbeviser. Disse handelsomkostninger varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut.

Årlige omkostninger i procent
Investeringsforeningsrådet (IFR) oprettede i 2007 i samarbejde med Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen og Forbrugerrådet et nyt nøgletal, ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent), der giver et samlet overblik over, hvad man som investor betaler for, når man investerer igennem investeringsforeninger. Med ÅOP har IFR samlet alle omkost-ningskomponenter i et enkelt og overskueligt nøgletal, der samler disse fire delelementer i ét nøgletal: årlige administrationsomkostninger, handelsomkostninger til dit pengeinstitut, maksimalt emissionstillæg og maksimalt indløsningsfradrag.

Du finder ÅOP for hver enkelt afdeling under den enkelte afdelings nøgletal.

ÅOP er et dansk nøgletal og beregnes derfor ikke for udenlandske afdelinger.

Administrationsomkostninger

Klik her og se den samlede oversigt over udviklingen i administrationsomkostningerne for de enkelte afdelinger.

Hvor meget eller lidt kan jeg investere?

Der findes ikke nogen minimumgrænse for de beløb, man som privat investor kan investere. Investering gennem en investeringsforening er derfor i princippet både for dig, der vil investere 1.000 kr. og for dig, der vil investere 100.000 kr.

Da der er omkostninger forbundet med at handle værdipapirer anbefaler vi dog, at du ikke investerer, før du har en opsparing på 5.000 - 10.000 kr.

Hvilke afdelinger skal jeg vælge?

Når du skal vælge hvilke beviser, du skal investere i, bør du både tage stilling til hvor risikovillig du er og hvornår du skal bruge pengene. Det kan du få hjælp til i dit lokale pengeinstitut. På den måde sikrer du, at dine investeringer sammensættes, så de passer bedst muligt til dig.

Det er nemlig ikke helt lige meget, hvordan du sammensætter dine investeringer. En grundregel er, at jo længere tid der er til, du skal bruge dine penge, jo flere aktier bør du have. Det hænger sammen med, at du set over en årrække typisk vil få et bedre afkast af aktier end af obligationer. Omvendt må du også forvente, at kursen kan svinge mere.

Obligationer giver generelt et mindre afkast end aktier. Til gengæld får du en mere stabil investering, hvor udsvingene normalt er relativt små og risikoen dermed lavere. Det er især attraktivt, hvis du skal bruge pengene inden for en kortere periode.