Hjælp til skatten


Hjælp til skatten

Du har mulighed for at investere i Sparinvests investeringsprodukter, uanset om du:

  • som privatperson vil investere din opsparing eller pension
  • som selvstændig erhvervsdrivende vil benytte dig af virksomhedsskatteordningen eller
  • vil investere gennem et selskab

Det findes forskellige skatteregler og opgørelsesmetoder for tab og gevinst af investering afhængig af, hvem du er og hvad du investerer i.

Det kan du læse om i Sparinvests 'Hjælp til skatten'.

Download den elektroniske udgave af 'Guide til selvangivelsen 2019 - for private' - klik her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig SPARINVESTOR og bliv opdateret om investeringer hver måned.

Klik her »

Skattekurser 19. maj 1993

Afdeling Oprindelig
kurs
19.05.93
Specielle
oplysninger
År Bytteforhold Korrigeret
Skattekurs
19.05.93
Afdeling 1, Pantebreve akk. 348,50 Fusion med afd. 16 1999 1,1562019 301,42
Afdeling 1, Pantebreve akk. 301,44 Fondsaktier 4 for 1 2002   75,36
Afdeling 2, Pantebreve udbytte 196,00 Fusion med afd. 7 2006 1,5876770 123,45
Afdeling 3, Europæiske aktier 108,25 Fusion med afd. 17 2000 0,8701560 124,40
Europa 86,25 Fusion med afd. 3 1998 0,9076900 95,02
Afdeling 5, Europæiske Obligationer 91,75 Fusion med afd. 14 2004 0,8943270 102,59
Afdeling 7, Korte Obligationer 2010, tidl. Korte Obligationer 111,00 Spaltet til afd. 7 og 26  2007 1,0000000 111,00
Afdeling 8, Højt udbytte 108,00 Fusion med afd. 17 1999 0,5366407 201,25
Afdeling 11, Korte Obligationer Ny Fusion med afd. 7 1999 0,8533913 Ny
Afdeling 14, Lange Obligationer 2010, tidl. Lange Obligationer Ny Spaltet til afd. 14 og 27 2007 1,0000000  
Afdeling 15, S&P 500 (ændr. til Value USA i 2011) 299,50 Fondsaktier 4 for 1 1994   74,88
Afdeling 16, Cumulus 285,00 Fondsaktier 4 for 1 2002   71,25
Afdeling 17, Value Aktier 131,75   2002   131,75
Afdeling 18, EURO STOXX 50 147,50   2007   147,50
Afdeling 19, Fjernøsten Aktier 201,00   2000   201,00
Afdeling 20, Mellemlange Obligationer 2010, tidl. Danske Obligationer 163,50 Fondsaktier 3 for 2 2002   109,00
Afdeling 20,Mellemlange Obligationer 2010, tidl. Danske Obligationer   Spaltet til afd. 20 og 28 2007 1,0000000  
Afdeling 22, Japanske Aktier  Ny Fusion med afd. 17 2007 0,6120820 Ny
Spec. for Indeksobligationer 115,75   2007   115,75
Globale Vækstmarkeder (PAL) Ny Fusion Sparindex afd. 11 2005 1,3863020 Ny
Afdeling 26, Korte Obligationer, tidl. Korte Obligationer P & E 111,00  Spaltet fra afd. 7 2007 1,0000000 111,00
Afdeling 27, Lange Obligationer, tidl. Lange Obligationer P & E Ny Spaltet fra afd. 14  2007 1,0000000 Ny
Afdeling 28, Mellemlange Obligationer, tidl. Danske Obligationer P & E 163,50 Spaltet fra afd. 20  2007 1,0000000  109,00
Danske Aktier, tidl. OMX C20 136,25       136,25

 

Skattekurser 19. januar 1994

Afdeling Oprindelig
kurs
19.01.94
Specielle
oplysninger
År Bytteforhold Korrigeret
Skattekurs
19.01.94
Afdeling 1, Pantebreve akk. 366,75 Fusion med afd. 16 1999 1,1562019 317,20
Afdeling 1, Pantebreve akk.   Fondsaktier 4 for 1 2002   79,30
Afdeling 2, Pantebreve udbytte 212,50 Fusion med afd. 7   1,5876770 133,84
Afdeling 5, Europæiske Obligationer 97,75 Fusion med afd. 14 2004 0,8943270 109,30
Europa 124,50        
Afdeling 5, Europæiske Obligationer 180,50 Fondsaktier 3 for 2 2002   120,25
Afdeling 7, Korte Obligationer 2010, tidl. Korte Obligationer 132,50        

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.