Arbejder dit udbytte for dig?

 

Arbejder dit udbytte for dig?

Vælger du at få udbetalt udbyttet af dine investeringer kontant, går du sandsynligvis glip af et merafkast på lang sigt. Vælger du derimod at geninvestere dit udbytte, kan du både opnå forrentning af dine udbytter og af det beløb, du startede med at investere. På lang sigt vil det give dig det bedste afkast af dine investeringer. Vil du vide mere om, hvordan dit udbytte kan arbejde for dig, så se filmen om geninvestering her.

Forskellen på afkast og udbytte

Nogle tror, at succes eller fiasko ved investering i værdipapirer mest handler om, hvor stort udbyttet er. Men i virkeligheden er udbyttet kun en del af resultatet. Hvis man vil måle den reelle værdi af en investering, skal man kigge på afkastet. Vil du lære at kende forskel på begreberne og hvad de hver især betyder, kan du se filmen om afkast og udbytte.

Hvorfor skal jeg investere mit udbytte igen?

Arbejder dit udbytte for dig?Når du investerer i en investeringsforening, vil du en gang om året modtage et kontant udbytte. Udbyttet er en procentdel af de samlede indtægter, som investeringsforeningen har haft det seneste år, som i stedet for at blive i foreningen, udbetales kontant til investorerne.

Download folderen - klik her »

Ordbog

Afkast

Afkast er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi. Afkastet bliver enten opgjort i procent eller i kroner, hvor man ser på, hvor meget 100 kr. er blevet til over en given periode på eksempelvis et kalenderår, indeværende år eller på 1, 3, 5 eller 10 års sigt. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afkastet normalt er beregnet ud fra en forudsætning om, at alle kontante udbytter er blevet geninvesteret løbende.

Udbytte

Udbyttet er den del af indtjeningen i en afdeling, som bliver udbetalt til investorerne. Udbyttet beregnes ud fra lovgivningen og regnskabsmæssige regler og ikke ud fra det faktiske resultat. Det betyder, at udbyttets størrelse reelt ikke fortæller noget om, hvordan afkastet har været. Sparinvests udbyttebetalende afdelinger udbetaler udbytte i forbindelse med generalforsamlingen som holdes hvert forår. Da udbyttet er en del af det samlede afkast, vil du som investor opleve at kursen på dine investeringsbeviser vil falde i forbindelse med udbytte-betalingen. Kursændringen vil typisk svare til det udbytte der udbetales. I en akkumulerende afdeling modtager du ikke udbytte. Udbyttet opsamles (akkumuleres) i stedet i afdelingen og indgår i kursværdien.

Geninvestering

Hvis du hverken skal bruge de penge, som du har investeret, eller udbyttet før en gang ude i fremtiden, bør du overveje at geninvestere udbyttet. Det er nemlig ikke ligegyldigt, om udbyttet er geninvesteret, står på en konto til lav forrentning eller bliver hævet til forbrug.

Når du geninvesterer udbyttet, opnår du nemlig også forrentning af udbyttet. Det betyder, at du ikke kun får forrentet det, du starter med at investere, men at du også får forrentet udbytterne. På den måde vil du på lang sigt få forrentet et stadig større beløb.

Derudover vil din beholdning af værdipapirer stige for hver gang du geninvesterer dit udbytte. Da udbyttet beregnes som kr. pr. investeringsbevis, vil du på denne måde også opnå, at der udbetales udbytte på baggrund af en større beholdning af værdipapirer.

Kurs / kursændring / kursgevinst / kurstab

Kursen på et investeringsbevis er den pris, man som investor køber eller sælger investeringsbeviset til, mens kursændringen er udtryk for, hvor meget kursen har ændret sig i enten positiv eller negativ retning.

Har man f.eks. købt en aktie til kurs 100, og sælger den til kurs 118 har man haft en kursgevinst på 18.Udvikler kursen sig derimod negativt, til f.eks. kurs 84, så har man haft et kurstab på 16.

Få mere at vide om, hvordan dit
udbytte kan arbejde for dig.

Tal med din rådgiver

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.