Investeringsforeningen Sparinvest

Årsrapporter, halvårsrapporter, beholdning