Afvikling af afdelinger i 2020

Likvidation af Sparinvest SICAV Tactical Asset Allocation

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV besluttede, at afdelingen Tactical Asset Allocation DKK KL A /KL W blev sendt i likvidation pr. den 7. okt. 2020

Afdelingens aktiver blev realiseret, og afviklingsprovenuet blev udbetalt via VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 12. Oktober 2020. Samtlige navnenoterede investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 7. oktober 2020. Slutkursen blev opgjort til:

  • Tactical Asset Allocation DKK KL A, ISIN LU1807516379 lukkede på kurs 526,74
  • Tactical Asset Allocation DKK KL W, ISIN LU1807516965 lukkede på kurs 533,84

Afdelingen er samtidig blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S.

Se endvidere den offentliggjorte "Notice to Shareholders", Den 30. september 2020

 

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du selv tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Afdelingen er lagebeskattet, og det betyder, at tab for 2020 udgør forskellen på din kursværdi 31.12.2019 og det beløb der er udbetalt på din konto den 12. oktober 2020.

Tab skal anføres i rubrik 38 på selvangivelsen med minus. Læs mere om rubrik 38 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

 

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger