2016

Afvikling af afdelinger 2016

Value Bonds 2016 Udb.

Finanstilsynet har den 23. november 2016 godkendt, at afdelingen Value Bonds 2016 Udb. i Investeringsforeningen Sparinvest kan afvikles ved forenklet afvikling.

Afdelingens aktiver er nu realiseret, og afviklingsprovenuet kan udbetales. Udbetalingen sker fra VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 21. december 2016. Samtlige investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 16. december 2016. Kursen er opgjort til DKK 94,85.

Afdelingen er endvidere blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S. Læs mere her.

Du kan læse mere i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling eller i dette brev som er sendt alle afdelingens investorer den 3. august.

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe har de korrekte oplysninger fra købet, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 30 på Selvangivelsen. Afviklingskursen var DKK 94,85 pr. investeringsbevis.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Gevinst/tab udgør forskellen på købesummen i sin tid og det beløb der er udbetalt på din konto den 21. december 2016. Gevinst/tab skal anføres i rubrik 30 på selvangivelsen – tab angives med minus. Bemærk bagatelgrænsen på kr. 2.000. Læs mere om rubrik 30 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, kan du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret.

Value Bonds 2016 i Sparinvest SICAV

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet, at afdelingen Sparinvest-Value Bonds 2016 skal lukke senest den 31. december 2016, hvilket er i overensstemmelse med afdelingens strategi.

Afdelingens aktiver er nu realiseret, og afviklingsprovenuet kan udbetales. Udbetalingen sker fra VP Sercurities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 21. december 2016. Samtlige investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 16. december 2016. Kursen er opgjort til EUR 104,81.

Afdelingen er endvidere blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S. Læs mere her.

Se endvidere de offentliggjorte "Notice to Shareholders",

Den 3. august 2016

Den 29. november 2016

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du selv tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Afdelingen er lagebeskattet, og det betyder, at tab for 2016 udgør forskellen på din kursværdi 31.12.2015 (kurs EUR 104,98) og det beløb der er udbetalt på din konto den 21. december 2016(kurs EUR 104,84). Tab skal anføres i rubrik 38 på selvangivelsen med minus. Læs mere om rubrik 38 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

Fusioner 2016

Afdelingsfusioner

  • Fusion af Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med Nye Obligationsmarkeder
  • Fusion af Value Europa Small Cap med Value Europa

Fusion af afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder

Finanstilsynet har den 14. juni 2016 godkendt fusionen mellem afdelingerne Nye Obligationsmarkeder og Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med førstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle berørte investorer i Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta afdelingen vil fra den 16. marts 2016 modtage dette brev.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen mellem Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder er nu fastlagt. Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.

Opgørelsesdagen er den 27. juni 2016, mens ombytningsdagen er den 29. juni 2016. Se i øvrigt tidsplanen her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Nye Obligationsmarkeder.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta - DK0060040400 103,016423 Nye Obligationsmarkeder KL - DK0016030786 123,811447 0,832043 27.06.2016 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Nye Obligationsmarkeder, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Nye Obligationsmarkeder.

For investorer med frie midler i Nye Obligationsmarkeder vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.

Fusion af afdelingerne Value Europa Small Cap og Value Europa

Finanstilsynet har den 14. juni 2016 godkendt fusionen mellem afdelingerne Value Europa og Value Europa Small Cap med førstnævnte som den fortsættende afdeling.

Fusionen blev godkendt i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan og -redegørelse.

Alle berørte investorer i Value Europa Small Cap afdelingen vil fra den 16. marts 2016 modtage dette brev.

Tidsplan

Tidsplanen for gennemførelsen af fusionen mellem Value Europa Small Cap og Value Europa er nu fastlagt. Læs mere i fondsbørsmeddelelsen her.

Opgørelsesdagen er den 27. juni 2016, mens ombytningsdagen er den 29. juni 2016. Se i øvrigt tidsplanen her.

Juridisk materiale

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Value Europa Small Cap får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Value Europa.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Investorer i afdeling Value Europa Small Cap modtog i forbindelse med fusionen et ekstraordinært udbytte på kr. 11,1055 kr. pr. bevis, som indsættes på kontoen den 1. juli 2016. Dette skyldes skattelovgivningens regler om at opsparet skattemæssigt overskud frem til og med fusionsdagen skal udbetales som udbytte. For frie midler tilbageholdes á conto udbytteskat på 27%, mens dette ikke er tilfældet for pensionsmidler.

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Opgørelsesdato Skat
Value Europa Small Cap - DK0010308253 122,214409 Value Europa KL - DK0060032571 72,635641 1,682568 27.06.2016 Skattepligtig

Skatteforhold

Fusionen mellem afdelingerne Value Europa Small Cap og Value Europa gennemføres som en skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Value Europa Small Cap skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Value Europa, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Value Europa.

For investorer med frie midler i Value Europa vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2016.

Ombytningsberegner

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger