2013

Foreningsfusion

Finanstilsynet har den 17. maj 2013 godkendt fusionen mellem Investeringsforeningen Sparindex og Investeringsforeningen Sparinvest med sidstnævnte forening som den fortsættende. Fusionen er tillige godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Erhvervsstyrelsen. Læs mere her.

Afdelingsfusion

Afdelingsfusionen mellem Klima og Miljø og Momentum Aktier er gennemføret som planlagt, jf. fondsbørsmeddelelse af 1. juli 2013, idet hindringerne, som var årsag til udskydelsen af fusionen, ikke længere var til stede.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Klima og Miljø 136,1978 Momentum Aktier 111,3139 1,2235 12.08.2013 Skattepligtig

Sidste handelsdag og opgørelsesdag i afdelingen Klima og Miljø var den 7. august 2013, mens selve ombytningen af andele fra afdelingen Klima og Miljø til andele i afdelingen Momentum Aktier fandt sted den 12. august 2013. 

Suspension af emission og indløsning samt børspause i afdelingen Klima og Miljø blev ophævet fra mandag den 5. august 2013, hvorefter afdelingens beviser igen kunne handles via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.”

Den 7. marts 2013 modtag alle investorer i afdelingen Klima & Miljø dette brev.

I forbindelse med fusionen modtog investorerne dette brev.

Juridisk materiale

Fælles fusionsplan og redegørelse

Bilag 1 - Sammenligningsversion af vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Bilag 2 - Forslag til opdaterede vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Bilag 3 - Kreditorerklæring

Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2009

Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2010

Bilag 4 - Årsrapport Sparinvest 2011

Bilag 5 - Oversigt over omkostninger i fusionerende afdelinger

Ombytningsforhold

Som investor i afdelingen Klima og Miljø får man ombyttet sine investeringsbeviser til investeringsbeviser i afdelingen Momentum Aktier.

Ombytningsforholdet beregnes ved, at den indre værdi på den ophørende afdelings investeringsbeviser divideres med indre værdi på den fortsættende afdelings beviser på ombytningsdagen.

Eventuelle overskydende investeringsbeviser i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, bliver udbetalt kontant. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning, dvs. som aktieindkomst.

Ombytningen sker automatisk via VP Securities A/S.

Der er udarbejdet en tidsplan og fondsbørsmeddelelse til ombytningen. Hvis de relevante myndigheders godkendelse af fusionen ikke foreligger i tide i forhold til gennemførelse af den foreslåede tidsplan, vil der blive fastsat nye datoer for opgørelse og ombytning.

Skatteforhold

Fusion mellem afdelingerne Klima og Miljø og Momentum Aktier gennemføres som skattepligtig fusion.

For en skattepligtig fusion gælder det, at investeringsbeviser i den ophørende afdeling Klima og Miljø skattemæssigt betragtes som solgt ved fusionen. For frie midler skal der derfor ske realisationsbeskatning af tab/gevinst i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Salgssummen opgøres som værdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling, Momentum Aktier, samt det overskydende beløb som opstår ved ombytningen. Som anskaffelsesværdien for de modtagne investeringsbeviser benyttes børsværdien af de modtagne investeringsbeviser i den fortsættende afdeling Momentum Aktier.

For investorer med frie midler i Momentum Aktier vil der ikke være skattemæssige konsekvenser, da afdelingen er den fortsættende afdeling.

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssige konsekvenser, da pengeinstituttet automatisk beregner pensionsafkastet.

Beregningen af ombytningsforholdet blev opgjort på basis af de officielle kurser den 7. august 2013, og selve ombytningen af investeringsbeviserne fandt sted den 12. august 2013. Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med status på fusionens gennemførelse.

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger