Vores tilgang

Vi tager primært afsæt i tre forhold: ønsket om et godt afkast, gennemsigtighed og hensyn til særlige værdier og holdninger.

Hvordan investerer vi ansvarligt?

Vores primære styrke ligger i et grundigt forarbejde og analyse af muligheder og risici inden for ESG samt i at integrere denne forståelse i vores investeringsstrategier.

I Sparinvest er ansvarlig investering ikke kun et spørgsmål om at investere i nogle få ’perfekte’ virksomheder, ligesom de underliggende problematikker heller ikke kun er sort/hvide. Vi har en stærk tro på, at netop dialogen og samarbejdet med de enkelte virksomheder fremmer bæredygtighed og langsigtet værdiskabelse. Disse antagelser bygger på vores mange års erfaringer og er dybt forankret i vores tilgang til investering.

Ansvarlig investering har længe stået øverst på vores dagsorden, og derfor var det også naturligt for os at blive medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) i 2009.

Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde med mange forskellige aktivklasser og underliggende værdipapirer.

Vi investerer ansvarligt i alle vores fonde og benytter særlig tre værktøjer til dette: ESG-integration, Aktivt ejerskab og Eksklusioner. Vi rapporterer løbende om disse aktiviteter på en åben og gennemsigtig måde.

Du kan læse mere om vores aktiviteter herunder:

ESG-integration

Læs mere

Aktivt ejerskab

Læs mere

Eksklusioner & etik

Læs mere

Gennemsigtighed

Læs mere

Den præcise måde vi bruger værktøjerne på varierer alt efter aktivklasse og investeringsstrategi. Eksempelvis integreres ESG ikke på samme måde i en fond, hvor vi passivt følger et indeks, som i en fond der aktivt vælger hvilke selskaber, som skal indgå. Alligevel kan begge fonde benytte aktivt ejerskab i forsøget på at påvirke porteføljeselskaberne.

Når det gælder eksklusion, investerer Sparinvest aldrig i selskaber, der distribuerer eller fremstiller kontroversielle våben. Derudover sker der en endnu bredere eksklusion, når det drejer sig om vores etiske fonde. Du kan læse om disse forskelle i vores politik for ansvarlig investering.

Hvilke forhold overvejer vi?

De forhold, vi ser på, varierer meget, men væsentlighed er nøglen.

På det individuelle værdipapirniveau fokuserer vi på de forhold, der påvirker virksomhederne, industrien eller landet mest, og dette kan variere fra sag til sag.

På et bredere niveau overvejer vi også overordnede forhold, der typisk har størst indflydelse på tværs af porteføljerne. Dette inkluderer mega-tendenser som klimaforandringer og vigtige ledelsesspørgsmål fx bestyrelseskvalitet.

Få mere information, og se eksempler under i de forskellige sektioner på dette website og i rapporteringsmaterialet under 'Gennemsigtighed'.