Tilgang

Vi tager primært afsæt i tre forhold: ønsket om et godt afkast, gennemsigtighed og hensyn til særlige værdier og holdninger.

Vores tilgang

Hvorfor investerer vi ansvarligt?

Afkast I Sparinvest er ansvarlig investering centralt for vores målsætning om at give kunderne et solidt og bæredygtigt langsigtet investeringsafkast.

Virksomheder og lande står over for en række muligheder og risici inden for både miljø, sociale forhold og ledelse. Og måden disse udfordringer håndteres på kan have væsentlig indflydelse på den langsigtede værdi. Vi mener, at forståelse for bæredygtighed i vores investeringer og tæt dialog med selskaber kan hjælpe med til at ændre selskaberne og forbedre det langsigtede afkast. Denne tankegang er dybt forankret i vores investeringsteams.


Gennemsigtighed Vi ved, at mange investorer ikke kun ønsker at vide, hvordan det går med afkastet af deres investeringer, men at de også ønsker at vide, hvordan deres investeringer påvirker samfundet i bred forstand. Vi arbejder målrettet for at levere denne viden.


Værdier Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde, som matcher investorernes ønsker om at investere efter personlige præferencer eller mål for samfundet. For eksempel har vores etiske fonde eksplicitte kriterier for bæredygtighed. Og det sker uden at gå på kompromis med forventningerne til et godt afkast. Virksomheder med høj fokus på ESG-forhold leverer ofte et højt afkast samtidig med, at de har en positiv indvirkning på samfundet med en stærk og langsigtet værdiskabelse til gavn for alle.

 

Hvordan investerer vi ansvarligt?

Vores primære styrke ligger i et grundigt forarbejde og analyse af muligheder og risici inden for ESG samt i at integrere denne forståelse i vores investeringsstrategier.

I Sparinvest er ansvarlig investering ikke kun et spørgsmål om at investere i nogle få ’perfekte’ virksomheder, ligesom de underliggende problematikker heller ikke kun er sort/hvide. Vi har en stærk tro på, at netop dialogen og samarbejdet med de enkelte virksomheder fremmer bæredygtighed og langsigtet værdiskabelse. Disse antagelser bygger på vores mange års erfaringer og er dybt forankret i vores tilgang til investering.

Ansvarlig investering har længe stået øverst på vores dagsorden, og derfor var det også naturligt for os at blive medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) i 2009. 

Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde med mange forskellige aktivklasser og underliggende værdipapirer.

Vi investerer ansvarligt i alle vores fonde og benytter særlig tre værktøjer til dette: ESG-integration, Aktivt ejerskab og Eksklusioner. Vi rapporterer løbende om disse aktiviteter på en åben og gennemsigtig måde.

Du kan læse mere om vores aktiviteter herunder:


ESG-integration


Klik her »

Aktivt ejerskab
Stemmeafgivning og dialog

Klik her » 

Eksklusion og etik

Klik her » 

Gennemsigtighed

Klik her »

Den præcise måde vi bruger værktøjerne på varierer alt efter aktivklasse og investeringsstrategi. Eksempelvis integreres ESG ikke på samme måde i en fond, hvor vi passivt følger et indeks, som i en fond der aktivt vælger hvilke selskaber, som skal indgå. Alligevel kan begge fonde benytte aktivt ejerskab i forsøget på at påvirke porteføljeselskaberne.

Når det gælder eksklusion, investerer Sparinvest aldrig i selskaber, der distribuerer eller fremstiller kontroversielle våben. Derudover sker der en endnu bredere eksklusion, når det drejer sig om vores etiske fonde. Du kan læse om disse forskelle i vores politik for ansvarlig investering.

Hvilke forhold overvejer vi?

De forhold, vi ser på, varierer meget, men væsentlighed er nøglen.

På det individuelle værdipapirniveau fokuserer vi på de forhold, der påvirker virksomhederne, industrien eller landet mest, og dette kan variere fra sag til sag.

 

På et bredere niveau overvejer vi også overordnede forhold, der typisk har størst indflydelse på tværs af porteføljerne. Dette inkluderer mega-tendenser som klimaforandringer og vigtige ledelsesspørgsmål fx bestyrelseskvalitet.

 

Få mere information, og se eksempler under i de forskellige sektioner på dette website og i rapporteringsmaterialet under 'Gennemsigtighed'.