Overblik

Miljø, sociale forhold og god selskabsledelse har afgørende betydning for vores investeringer

Ansvarlig investering er en vigtig del af fundamentet i vores investeringsprocesser

Hos Sparinvest kan du få et godt afkast, samtidig med at dine penge investeres bæredygtigt. Det kaldes ansvarlig investering, og det har vi praktiseret meget længe. Derfor ved vi, at en bæredygtig investering sagtens kan være en god investering.

Hos Sparinvest er ansvarlig investering din garanti for, at vi arbejder for at give dig et godt afkast, uden at der bliver gået på kompromis med samfundsansvar og bæredygtighed.

Hvorfor investerer vi ansvarligt?

Afkast

Vi tager højde for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold), fordi disse kan have væsentlig indflydelse på den langsigtede værdi og det langsigtede investeringsafkast

Gennemsigtighed

Vi ønsker ikke kun at give investorer indblik i udviklingen af deres investeringer, men også i hvordan deres investeringer påvirker samfundet i bred forstand.

Værdier

Vi ønsker at tilbyde et bredt udvalg af fonde, som tilgodeser investorernes personlige præferencer og/eller mål for samfundet.

Læs mere om vores tilgang til ansvarlig investering Klik her »

Hvordan investerer vi ansvarligt?


ESG-integration

Vi overvejer altid muligheder og risici inden for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold), fordi det kan have væsentlig indflydelse på vores investeringer. Det er godt for samfundet - og godt for dit afkast.

Læs om ESG »


Aktivt ejerskab

Vi arbejder aktivt for at fremme god selskabsledelse og sikre langsigtede, bæredygtige afkast.

 Læs om aktivt ejerskab »


Eksklusion og etik

Vi ekskluderer virksomheder, der er involverede i kontroversielle våben (fx klyngebomber, biologiske- og kemiske våben). For visse fonde går vi skridtet videre og ekskluderer på baggrund af udvalgte etiske kriterier.

Læs om eksklusion og etik »


Gennemsigtighed:
Vores politikker og rapportering

For os er det vigtigt, at der er gennemsigtighed med, hvordan vi arbejder struktureret med ansvarlig investering. Læs om vores politikker, og se vores rapportering.

Læs mere » 
 

Bæredygtige udviklingsmål

Det er vigtigt at forholde sig til FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og forstå, hvordan det påvirker investeringer på længere sigt.

Læs om bæredygtige udviklingsmål » 

Klima & CO2

Klimaforandringer stiller virksomheder og investorer over for en bred vifte af risici og muligheder. Vores målsætning er at investere ansvarligt og bæredygtigt.

Læs om klimaforandringer » 

Sparinvest følger FN’s principper for ansvarlig investering (UN PRI) og har gjort det siden 2009.