Gennemsigtighed

Se vores politikker og rapporter om ansvarlig investering

 

Struktur for ansvarlig investering

I Sparinvest har vi en komité for ansvarlig investering, som driver udvikling og implementering af strategien for ansvarlig investering.

Komitéen består af repræsentanter fra vores forskellige produktområder og fra vores rådgivende teams. I spidsen for komiteen sidder Sparinvests chef for ansvarlige investeringer.

Komitéen rapporterer til både bestyrelsen og til Investeringskomitéen. Der findes yderligere information om vores ledelsesmekanismer, inklusive vores organisationsdiagram, i vores ”Politik for ansvarlige investeringer”.

 

Politikker for bæredygtige investeringer

Vores politikker beskriver de overordnede værdier og tilgange, vi ønsker at efterleve, når vi arbejder med ansvarlig investering.

Download

Rapportering om ansvarlig investering

Vi leverer løbende opdateringer til vores investorer om ansvarlig investering. Vores rapportering om CO2 og årlige PRI- og transparensrapporter følger nedenfor.

PRI’s gennemsigtigheds- og vurderingsrapporter