Om os

Kort om Sparinvest

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og har siden udviklet sig til et internationalt kapitalforvaltningshus. I dag forvalter Sparinvest en samlet kapital på mere end 84 mia. kr. og udbyder langsigtede investeringsprodukter i 17 europæiske lande.

Vi er ca. 150 medarbejdere fordelt på fem kontorer rundt om i Europa. Selvom vi har udviklet os til en international virksomhed, lever vi fortsat efter jordnære danske værdier og med investorerne i centrum.

Vi tilbyder investering inden for nogle udvalgte områder og arbejder med få kernestrategier, der er gennemtestede og allerede har vist deres værd. Vores faste kurs betyder, at man aldrig vil se os oprette nye produkter, hver gang en ny trend dukker op. Vores produkter skal ikke være spændende for nyhedens skyld. De skal ene og alene tjene det formål at skabe et fordelagtigt, risikojusteret afkast til vores investorer.

I Danmark handles Sparinvests investeringsbeviser gennem landets pengeinstitutter, der også rådgiver vores ca. 120.000 private danske investorer. På globalt plan har Sparinvest i alt ca. 148.000 investorer.

Sparinvest S.A. har markedsføringstilladelse for distribution af produkter fra tilsynsmyndighederne i: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankring, Færøerne, Grønland, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Pr. 18. maj 2017 har følgende ejere hver især over 5 % af den samlede aktiekapital:

 • Danske Andelskassers Bank A/S
 • Vestjysk Bank 
 • Sparekassen Kronjylland 
 • Sparekassen Vendsyssel 
 • Den Jyske Sparekasse 
 • Jutlander Bank
 • Sparekassen Thy


Nyhedsbrev

Tilmeld dig SPARINVESTOR og bliv opdateret om investeringer hver måned.

Historie

Sparinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 af en kreds af sparekasser. Baggrunden for den nye investeringsforening var, at sparekasserne ønskede at tilbyde deres kunder et alternativ til deres egne opsparingsprodukter – især produkter, der var målrettet mere langsigtet opsparing.

Siden har vi udviklet os til at være en af de eneste reelt uafhængige udbydere af opsparingsprodukter i Danmark.

Fra dansk investeringsforening til europæisk kapitalforvalter
I 2001 bevægede Sparinvest sig uden for Danmarks grænser og etablerede det europæiske datterselskab Sparinvest S.A. Siden er rækken af udenlandske kontorer blevet udvidet med fem yderligere, og Sparinvest har i dag i alt fem kontorer i fire europæiske lande.

I 1999 etablerede Sparinvest et holdingselskab med en bred aktionærkreds og inviterede samtidig pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser indenfor som medejere. Siden har Sparinvest udviklet sig til et kapitalforvaltningshus med brede investerings- og rådgivningskompetencer og en international kundeskare af private og professionelle.

Sparinvests historie i overskrifter

2017 Sparinvest frasælger Sparinvest Property Investors A/S til tyske Patrizia Immobilien AG
2015 Sparinvest overtager Garanti Invest, som bliver et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen.
2014 Det danske investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S fusioneres ind i Sparinvest S.A. og bliver dermed til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Den danske filial varetager fortsat investeringsforvaltning for Investeringsforeningen Sparinvest og investeringsrådgivning for professionelle investorer i Danmark
2013 Søsterforeningen Sparindex bliver en del af Sparinvest under navnet Sparinvest INDEX
2012 Som led i skærpelsen af den internationale strategi samles aktiviteterne fra kontorerne i Frankfurt, Amsterdam og Wien på hovedkontoret i Luxembourg
2011 Datterselskabet Sparinvest S.A. fejrer 10-års jubilæum og Sparinvest Holding A/S flytter samme år til Luxembourg og skifter navn til Sparinvest Holdings SE
2011 Sparinvest fusionerer med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST
2008 Sparinvest fejrer 40-års jubilæum og åbner samme år salgskontorer i Amsterdam, Wien og Stockholm
2006 Sparinvest åbner salgskontorer i Frankfurt og Paris
2005 Sparinvest Property Investors A/S bliver stiftet og Sparinvest tilbyder ejendomsinvesteringer som et nyt produkt til institutionelle investorer
2001 Datterselskabet Sparinvest S.A. bliver etableret i Luxembourg og Sparinvest udvider sin distribution til resten af Europa
2001 Søsterforeningen Sparindex bliver etableret og tilbyder en lang række indeksbaserede afdelinger, der dækker det meste af verden
1999 Sparinvest Holding A/S bliver etableret med en bred aktionærkreds bestående af mere end 100 pengeinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber og af medlemmerne i Sparinvest-foreningerne
1997 Sparinvest fusionerer med Andelsinvest
1992 Efter Unibank-koncernen blev dannet i 1990 via en fusion mellem Privatbanken, Sparekassen SDS og Andelsbanken, fissionerer Sparinvest i 1992 fra PRIVATinvest for at kunne gå egne veje
1989 Sparinvest fusionerer med PRIVATinvest
1982 Sparinvest kunne som den første investeringsforening i Danmark tilbyde sine investorer at investere i udenlandske aktier
1968 Sparinvest blev etableret af en kreds af sparekasser

 

Direktion og bestyrelse

Direktion

 • Per Noesgaard, adm. direktør i Sparinvest Holdings SE
 • Niels Solon, direktør i Sparinvest S.A. og filialbestyrer i ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
 • Jørgen Søgaard-Andersen, direktør i Sparinvest S.A. og filialbestyrer i ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
 • Jacob Nordby Christensen, direktør i Sparinvest S.A.
 • Henrik Lind-Grønbæk, direktør i Sparinvest S.A.
 • Richard Jacqué, direktør i Sparinvest S.A.

Bestyrelse

Investeringsforeningen Sparinvest har sin egen bestyrelse, som vælges af investorerne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af:

Investeringsforeningen Sparinvests bestyrelse

 • Formand Torben Nielsen, tidligere nationalbankdirektør
 • Peter Bache Vognbjerg, professionelt bestyrelsesmedlem
 • Peter Reedtz, direktør i Asset Allocation Instituttet
 • Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet

Koncernens bestyrelse består af følgende medlemmer, der er valgt af aktionærerne på den årlige generalforsamling i Sparinvest Holdings SE.

Koncernens bestyrelse

 • Formand Klaus Skjødt, adm. direktør Sparekassen Kronjylland
 • Næstformand Jan Pedersen, adm. direktør Danske Andelskassers Bank A/S
 • Bjarne Toftlund, adm. direktør GF-forsikring
 • Vagn Hansen, adm. direktør Sparekassen Vendsyssel
 • Martin Baltser, adm. direktør Middelfart Sparekasse
 • Per Sønderup, ordførende direktør Jutlander Bank
 • Bjarne Valentin Nielsen, sparekassedirektør i Rise Sparekasse
 • Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy
 • Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank
 • Henrik Lind-Grønbæk, direktør i Sparinvest S.A.

Depotbank

Alle investeringsforeninger har en depotbank. Depotbankens opgave er at opbevare investeringsforeningens værdipapirer og de kontanter, der ikke er investeret. Derudover har depotbanken også en række kontrolopgaver, som eksempelvis kontrol af de investeringer, som foreningen foretager og kontrol af om andelene i investeringsforeningen købes og sælges til de rigtige priser.

Investeringsforeningen Sparinvests depotbank er Nykredit Bank A/S, som er en af de største finansielle koncerner i Danmark. Du kan læse mere på nykredit.dk.

Som anført i prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest har foreningens depotselskab videredelegeret opbevaringen af foreningens værdipapirer til Bank of New York Mellon, som kan have videredelegeret denne opgave til virksomheder på denne liste - download liste