Prompte og voldsom reaktion på den britiske afstemning

04.07.2016
Den mest centrale begivenhed i juni måned har uden tvivl været Storbritanniens afstemning om landets tilknytning til EU

Lige meget, hvordan man vender og drejer det, vil afstemningsresultatet afstedkomme en betydelig usikkerhed om Storbritanniens relation til EU i flere år fremover. Alt fra handelsaftaler, indenlandsk lovgivning i Storbritannien, immigration, valuta(kurser), pengepolitik, Skotland og Nordirlands tilknytning til Storbritannien, magtbalancen i EU’s tilbageværende lande, nødvendigheden af revision af nuværende traktater, Tyrkiets tilknytning og en kommende EU-hær er i spil.

Men der har i medierne og analyserne formentlig været for stor fokus på de negative elementer ved en udtræden og for lidt på de positive. Mens der således er gjort rigeligt ud af de negative elementer, kan man nævne, at det med en udtræden langt nemmere vil kunne lade sig gøre for Storbritannien at indgå handelsaftaler med de tidligere kolonier, som i mange tilfælde deler sprog og kultur med Storbritannien.

Læs hele månedsrapporten her