Pilen peger – foreløbigt - på overvægt i aktier

06.06.2016
Decelerationen i den amerikanske industriproduktion er nu til ende, og vi står ifølge vore modeller formentlig over for den kraftigste forbedring i væksten i industriproduktion i flere år i andet halvår af 2016 i USA.

Momentum-Indikator siger køb    

For Europas vedkommende bliver udviklingen ifølge modellerne væsentlig mere afdæmpet, og vi må på den baggrund forvente, at bekymringerne for den europæiske vækstkrise vil fortsætte ind i 2016, selvom jeg stadig er mere optimistisk på den europæiske økonomis vegne end flertallet i analytikerkorpset.

Vores MomVol-indikator (som kan antage værdier mellem 0 og 1, og hvor værdier over 0,6 udgør et ”købssignal”) er med en værdi på 0,77 nu igen i markedet (en stigning fra sidste måneds 0,44). At indikatoren er steget så meget på en måned skyldes, at den screener globale aktiemarkeder i lokale valutaer, og at disse er steget pænt gennem måneden. Mange af disse markeder har været tæt på at give individuelle købssignaler i sidste måned, og de er nu kommet over tærskelværdierne.

Sammenholder vi MomVol-indikatorens signal med det forhold, at vore indikatorer for de ledende indikatorer peger op ad resten af året, burde vi have et potent købssignal for aktier. Der er med andre ord grund til overvægt over sommeren (foreløbig).

Læs hele månedsrapporten her