Opsving efter hård start

26.04.2016
Nyhedsbrev for investorer i Value Aktier: Det har været en turbulent start på året. Der er stadig stor usikkerhed, og sådanne perioder er aldrig afslappende for investorer. På globalt plan arbejdes der stadig på at finde fodfæste for vækst og inflation. Vi er opmuntret af kurstigningerne i februar og marts og af den øgede aktivitet inden for virksomhedsovertagelser, som vi har nydt godt af på det seneste.