Nye afdelingsnavne i Investeringsforeningen Sparinvest

05.07.2016
På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev det vedtaget at ændre vedtægter således at Investeringsforeningen Sparinvests afdelinger fremover kan inddeles i andelsklasser.

Dette betød ændrede navne på afdelingerne pr. 21. juni 2016 hvor Finanstilsynet godkendte ændringerne.

Navneændringen består alene i, at et ”KL” er tilføjet efter afdelingens eksisterende navn, og vil følgelig optræde med et ændret navn fremover på investorernes netbanker og bankopgørelser. Vi har oplevet, at investorerne på visse kurs-platforme skal tilføje afdelingerne til egne ”Min portefølje ” igen for at få automatisk daglig visning af kurser.