Nervøsitet før amerikansk præsidentvalg

06.10.2016
Aktiemarkedet er nervøst, her en måneds tid før det amerikanske præsidentvalg. På under tre handelsdage steg VIX fra under 12 til over 20 i starten af september måned. Dette var formentlig primært relateret til usikkerhed i forbindelse med den amerikanske centralbanks rentebeslutning i september, men stigningen ville nok ikke have været så voldsom, hvis vi ikke havde et nært forestående præsidentvalg i USA.

Er der større risici forbundet med at være aktieinvestor nu, end det ellers normalt er tilfældet? Det mener chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl ikke. Der er i sagens natur med jævne mellemrum valg i USA, Europa og Japan. Der er også folkeafstemninger, krige og terror-handlinger. Men langsigtede investorer bør udelukkende se på prisen på investeringsaktiver.

Nok er aktier relativt højt prisfastsat på nuværende tidspunkt, men der er i realiteten ikke mange brugbare alternativer, hvis man ønsker at få bare et middelmådigt afkast på sine investeringer. Risikoen i lange obligationer står ganske enkelt ikke mål med afkastet ved hold-til-udløb. Desuden er prisfastsættelsen af erhvervsobligationer ikke specielt attraktiv.

Læs hele månedsrapporten her

Se også David Bakkegaard Karsbøls månedskommentar på video som dækker disse temaer:

00:03 - Hillary eller Trump - hvad betyder det?

01:48 - Energipriser trækker inflationen op

02:04 - Høje aktiepriser, men intet alternativ