Morningstar: Sparinvest billigst på handelsomkostninger

12.12.2016
Sparinvest er blandt de udbydere, der har de laveste omkostninger på handelsaktiviteter internt i aktiefondene. Det skriver chefanalytiker hos Morningstar Nikolaj Holdt Mikkelsen i Jyllands-Posten mandag 12. december 2016 på baggrund af en analyse fra Morningstar.
Jyllands-Posten sætter fokus på de såkaldte handelsomkostninger, der er ved investering gennem investeringsforeninger. Få investorer er nemlig klar over, at både omkostningsprocenten og handelsomkostninger kan være afgørende for, hvordan en fond præsterer.

”Omkostningsprocenten giver typisk et billede af hovedparten af investors omkostninger ved at investere i en given fond, men der er også omkostninger, som ikke er inkluderet. Det er bl.a. omkostninger forbundet med handelsaktiviteten, når fonde køber og sælger værdipapirer som led i porteføljeplejen. Denne omkostning kan i nogle tilfælde være betydelig, men er ofte genstand for mere beskeden omtale end omkostningsprocenten.”, skriver Nikolaj Holdt Mikkelsen i Jyllands-Posten.

Sparinvest INDEX Japan Growth billigste fond i Danmark
På baggrund af den seneste analyse af handelsomkostninger fra Morningstar viser en opgørelse, at Sparinvest INDEX Japan Growth er billigst med handelsomkostninger på 0,01 % af den handlede formue.
Ser man overordnet på alle aktiefonde ligger Sparinvest helt i top over investeringsforeninger med de laveste handelsomkostninger.

Læs den omtalte analyse her.