Halvårsrapport 2016

30.08.2016
1. halvår af 2016 har budt på en række politiske og makroøkonomiske udfordringer, som spredte nervøsitet blandt investorerne. Dette førte til negative afkast på de fleste aktiemarkeder og pæne kursstigninger på de fleste obligationstyper.
De aktivt forvaltede aktieafdelinger har derfor primært budt på negative absolutte afkast som følge af den urolige udvikling i årets første seks måneder, hvor syv ud af otte afdelinger sluttede halvåret i minus. De fleste aktieafdelinger leverede dog resultater relativt tæt på deres benchmark. Bedst gik det for afdelingen Value Emerging Markets KL, der gav et afkast på 6,9 % mod 3,7 % for afdelingens benchmark.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen og Halvårsrapport 2016 - Investeringsforeningen Sparinvest her.