Fine afkast i de blandede Mix-afdelinger

20.12.2016
2016 har været et flot år for de tre blandede afdelinger, hvor investorerne har fået solide afkast i form af kursstigninger.

Investorerne i Sparinvests blandede Mix-afdelinger kan med tilfredshed se tilbage på et 2016, hvor investeringer i de tre afdelinger Mix Lav Risiko, Mix Mellem Risiko og Mix Høj Risiko alle har skabt fine resultater. 

Har man som investor investeret i en af de tre afdelinger ved årets begyndelse, vil ens investering i dag være vokset i værdi med følgende:

 
Mix Lav Risiko  4,0 % 
Mix Mellem Risiko  5,8 % 
Mix Høj Risiko 7,2 % 

Data pr. 19. december 2016

Ingen udbytter, men flotte kursstigninger
Værdien af de enkelte investeringsbeviser i de tre afdelinger er således steget med mellem 4-7 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende i et år, hvor renterne har været lave. Afkastet er sket som kursstigninger. Afdelingerne betaler ikke udbytter i 2017.