Dyk efter et Brexit en købsmulighed

09.05.2016
Den 23. juni afholdes en folkeafstemning i Storbritannien om landets fortsatte medlemskab af EU.

Der findes analyser, som viser, at analytikerne i tilfældet af en britisk udmeldelse frygter, at europæiske aktier kunne falde med 15-20%. Chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl har svært ved at se, hvad der skulle afstedkomme en så drastisk udvikling – udover det forhold, at markedet altid rummer en del volatilitet, som man som aktieinvestor må acceptere som et grundvilkår. 

En sådan reaktion ville efter hans vurdering være overdrevet og anskues som en købsmulighed som den, vi så i starten af 2016. Årsagen til, at han ikke frygter en britisk udmelding i samme omfang, som andre analytikere tilsyneladende gør, er, at han ikke forventer, at britiske eller europæiske virksomheders indtjening i nævneværdigt omfang skulle blive påvirket af en eventuel britisk udmeldelse. 

Uanset udfaldet af den britiske folkeafstemning er det dog usandsynligt, at Storbritannien ville kunne eller skulle udtræde inden for i hvert fald to år fra afstemningen, da der er for mange og for komplekse problemstillinger, der skal løses inden en udmeldelse.


Læs hele månedsrapporten her