Afvikling af Value Bonds 2016 Udb.

03.08.2016
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har besluttet at fremsætte forslag om, at afdelingen Value Bonds 2016 Udb. afvikles.

Det er afdelingens investorer, som skal træffe beslutning om afviklingen, og der er derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 23. august 2016. 

Læs mere her.