Fusion af afdelingerne Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta og Nye Obligationsmarkeder samt Value Europa Small Cap og Value Europa

18.03.2016
På den ordinære generalforsamling den 12. april 2016 fremsætter bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest forslag om at fusionere afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta med afdelingen Nye Obligationsmarkeder med sidstnævnte som den fortsættende afdeling, samt afdelingen Value Europa Small Cap med afdelingen Value Europa med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Ombytningen af investeringsbeviser i de berørte afdelinger forventes at finde sted den 15. juni 2016 under forudsætning af, at fusionerne vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Baggrund for forslaget om fusionerne
Det er bestyrelsens vurdering, at fusionerne er i investorernes interesse. Baggrunden for bestyrelsens vurdering fremgår af fusionsplaner og –redegørelser, som kan findes under her under ”Fusioner 2016”.

Alle berørte investorer i de ophørende afdelinger, har den 16. marts 2016 fået tilsendt følgende brev med information om fusionerne,

Hvis du som investor i en ophørende afdeling er tvivl om, hvordan du er stillet, kan du eventuelt kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut, som kan hjælpe dig.